Fotók/Fotky 2021

Utolsó frissítés: 2021.09.06.
Posledná aktualizácia: 06.09.2021

Helyei Laura, Kuzma Norbert & Kuzma Ádám, Nagy Laci, Dobos Ati

Výsledky 2021

 

Online registrácia je uzavretá

Online registrácia na tohtoročný Pohár Bodvy bola uzavretá.
Registrácia bude platná ak ste zaplatili štartovné na účet Združenia Bodvy E.

Mení sa trasa cyklistov

Z dôvodu neistej situácie na hranici sa mení trasa cyklistov. Z trasy sa vynecháva maďarské Hidvégardó. Pretekári z Hosťoviec pokračujú do Turne nad Bodvou, odtiaľ do Žarnova. Zvyšok trasy sa nemení. Tým sa skráti dĺžka trasy na cca 60 km.

 

Výsledky

Propozície

MIESTO KONANIA

beh - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom
cyklistika - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - v obci Hídvégardó (H) otočka - Chorváty - Hosťovce - Turňa - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou - Mokrance - v Buzici otočka - Mokrance - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - Moldava nad Bodvou - Mokrance - za prameňom "Büdösvíz" pred Buzicou na moste otočka a späť 

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

28. augusta 2021 (sobota), o 9.00 hod. (prezentácia od 7.00 do 8.30 hod.)

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 23. augusta 2021
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7.00 do 8.30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

 

Štartovné Poznámka
Online registrácia 10 € do 23. augusta 2021
Registrácia na mieste 20 € 28. august 2021

Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov!

Pretekári obržia tričko, účastníci masového behu nálepku.
Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

Pozvánka na XXIII. Pohár Bodvy

Propozície sú zverejnené a online registrácia je spustená.

Dôležité informácie:

Vyhlásenie výsledkov VR

Organizačný team vyhodnotil Virtual Race. Zoznam víťazov nájdete nižšie a gratulujeme! Každý/á výherca/-kyňa a pretekár/-ka dostane výhru resp. medailu a tričko poštou. 

Ďakujeme za účasť a stretneme sa o rok.

Čakáme mládež!

Rozšírili sme kategóriu pre dorast, aby dostali možnosť na pohyb.
Do 14 rokov sme skrátili trasu na 1 km, osobitne budú ocenení chlapci a dievčatá.
Dorast od 15 do 18 rokov štartuje ako obvykle na trase 5 km, v jednej kategórií bežia chlapci aj dievčatá.

 

Subscribe to Front page feed