Adatvédelmi tájékoztató

XXVI. Bódva-kupa - Szepsi, 2024.06.22. - 9:00

A Bódva Egyesület (a továbbiakban „Adatkezelő“) a személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, a 2016/679. sz. rendelet („GDPR”, a továbbiakban “Rendelet”) és a SZK 2018/18 sz.törvénye a személyes adatok védelméről (a továbbiakban “Törvény”) alapján dolgozza fel.

I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Bódva Egyesület, Fő utca 130, 04501 Szepsi, Cégjegyzékszám: 31956459, a SZK Belügyminisztériuma által kiadott nyilvántartási szám: VVS/1-900/90-9211.

II. A feldolgozásra kerülő személyes adatok

vezeték- és keresztnév, születési idő, nem, cím (utca, IRSZ, település, ország), állampolgárság, klubtagság, e-mailcím, regisztráció ideje, fizetés napja és állapota, kiosztott rajtszám, eredmény (helyezés) és időeredmény, részeredmények, fotók, videó felvételek, audio felvételek.

III. Személyes adatok gyűjtése

A személyes adatokat közvetlenül az érintettektől nyerjük kommunikációs eszközökön keresztül: regisztráció az egyes rendezvényekre az Adatkezelő honlapjain: bodvakupa.sk vagy a poharbodvy.sk; hírlevélre feliratkozás, közvetlen módon személyes, telefonos vagy elektronikus kommunikáció által.

Harmadik személy személyes adatairól:
Amennyiben harmadik személy személyes adatait adta meg (pl. a rendezvényre barátot, ismerőst, stb. regisztrált), köteles az érintett személyt tájékoztatni, és beleegyezését biztosítani a személyes adatok védelmének ezen feltételeiről.

IV. A személyes adatok kezelésének célja

a.) Részvétel az általunk szervezett rendezvényeken
A személyes adatok ezen célból történő kezelése azt szolgálja, hogy biztosítsuk a versenyző részvételét az általa regisztrált rendezvényen:

 • Regisztráció feldolgozása, fizetések nyilvántartása
 • Megfelelő besorolás a versenyszámokon belül az egyes kategóriákba
 • Rajtszám kiosztása
 • Rajtlisták és eredménylisták előkészítése és feldolgozása
 • Az időeredmény mérése ill. összesítése és helyezés meghatározása
 • A résztvevők azonosítása a rendezvényen az egészségügyi ellátást és a biztonsági szolgáltatást nyújtók számára
 • Eredménylista nyilvánossá tétele az Adatkezelő honlapján: bodvakupa.sk, poharbodvy.sk, és további elektronikus és nyomtatott sajtóban
 • A rendezvény résztvevői által elért eredmények archiválása
 • A rendezvények archív eredménylistáinak feldolgozása és nyilvánossá tétele
 • Statisztikai célok
 • További törvény által alkotott kötelezettségek.

Erre a célra főként a következő adatok kerülnek feldolgozásra: vezeték- és keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, klubtagság, e-mailcím, a regisztráció állapota, regisztráció ideje (dátum és idő), nevezés ideje (dátum és idő), fizetés állapota, kiosztott rajtszám, a résztvevő által elért helyezés és időeredmény, részeredmények.

b.) Kapcsolattartás a rendezvényen résztvevőkkel
Amennyiben e-mailen vagy formanyomtatványon keresztül keres fel bennünket, beleegyezik abba, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. Ebben az esetben az e-mailcímet, vezeték- és keresztnevét használjuk. Ha szükséges, további személyes adatokat kérhetünk be az Ön kérése, igénye megoldásához.

c.) Besorolás a Hírlevél információs rendszerébe
Tájékoztató e-mailek küldése a tervezett rendezvényekről, a rendezvényen való részvételről képanyag, hangfelvétel és audiovizuális felvétel küldése.
Erre a célra az elérhetőségi adatok kerülnek feldolgozásra: vezeték- és keresztnév, e-mailcím.

V. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatokat jogos érdek alapján a versenyző által regisztrált rendezvényen való részvételének komplex biztosításáért dolgozzuk fel - vezeték- és keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, klubtagság, kiosztott rajtszám, a résztvevő által elért helyezés és időeredmény, részeredmények, kép- és hanganyag.

Hozzájárulás megtagadása a személyes adatok marketing célú kezelésére az érvényben levő jogszabály alapján nem vonatkozik az olyan általunk küldött e-mailekre, amelyek az Ön rendezvényen való részvételéhez kapcsolódnak, tájékoztatók a tevékenységünkről és az általunk tervezett rendezvényekről és akciókról.

Sürgősségi ellátáshoz szükséges adatok
A személyes adatok kezelésének ezen célja az életmentés (pl. ájulás esetén, amikor a mentőszolgálatot kell értesíteni, mert a szervezők és a rendezvény résztvevője nem tud kommunikálni).

VI. Adatkezelés időtartama

Azon személyes adatokat, amelyek elengedhetetlenek valamennyi kötelezettségünk teljesítéséhez, és amelyeket az általánosan kötelező jogszabályok írnak elő, az Ön által adott hozzájárulástól függetlenül a megfelelő jogi előírások által meghatározott időtartamra szükséges kezelnünk.

A rajt- és eredménylisták feldolgozása és tárolása statisztika és archiválás céljából határozatlan időre történik.

Azon személyes adatok, amelyek kezeléséhez az érintett személy hozzájárult, 5 év tartamra vagy visszavonásig kerülnek kezelésre.

A hozzájárulás visszavonása a következő e-mail címre történhet: info@bodvakupa.sk.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal az info@bodvakupa.sk címen.

VII. Sütik (cookie-k) kezelése

Az Adatkezelő a weboldalain sütiket használ. Az Adatkezelő a sütik kezelése alapján pl. a weboldalakon követheti a látogatók számát.

A sütik egy olyan kisméretű szövegfájl és adatcsomag, amelyet a weboldalról a felhasználó számítógépének merevlemeze tárol el, és lehetővé teszi a weboldal számára fontos információk tárolását, amely a felhasználó számára megkönnyíti a weboldalak későbbi használatát, pl. az oldal tárolja a felhasználó felhasználónevét és a legközelebbi beolvasás során ezt nem kell megadnia.

Az oldal ideiglenes és állandó sütiket használ. Az ideiglenes sütiket a felhasználó eszköze addig tárolja, amíg a weboldalt be nem zárja. Az állandó sütik az eszközön az érvénytartamuk végéig vagy a törlésükig kerülnek tárolásra.

Amennyiben a felhasználó nem szeretne sütiket használni vagy szeretné, hogy a böngésző a sütik használatáról figyelmeztetést küldjön, a böngészőjében ezt a beállítást kell választania. Ha a felhasználó valamennyi sütit blokkolja, nem tudja majd a weboldal egyes részeit használni.

VIII. Gyermekek személyes adatai

Adatkezelőként a 18 éven aluli gyermekek személyes adatait is kezeljük, a rendezvényre való regisztrációhoz, rajt- és eredménylista összesítéséhez és nyilvánossá tételéhez.

IX. Személyes adatok kezelése szolgáltatók által

A személyes adatokat olyan szolgáltatóknak adjuk át, amelyekkel együttműködésünk a rendezvény szervezése és megvalósítása szempontjából elengedhetetlen. A szolgáltatóknak az adatokat a személyes adatok kezeléséről szóló szerződés alapján továbbítjuk. A szolgáltatók főbb tevékenysége: informatikai, regisztráció és nevezés, időmérés, rajt- és eredménylisták összesítése, a rendezvény szervezésével kapcsolatos nyomtatványok előkészítése, számítástechnikai szolgáltatás a rendezvény során és azt követően, továbbá egészségügyi ellátás és biztonsági szolgáltatás. Amennyiben ilyen adatot átadunk a szolgáltatóknak, a Rendeletnek megfelelő kötelezettségünkből adódó mértékben tesszük ezt.

a) Teratorium Online Kft., Hadak útja 2., 1119 Budapest, Magyarország, Cégjegyzékszám: 01-09-936866, adatkezelés célja: az információs rendszer működésének és karbantartásának biztosítása.

b) Time4fun, o.z., Hasičská 48/5, 04501 Makranc, Szlovákia, Cégjegyzékszám: 42406927, adatkezelés célja: a rendezvény rajt- és eredménylistáinak készítése, időmérés eredményeinek összesítése, feldolgozása, értékelése, időeredmény nyilvánossá tétele a time4fun.sk oldalon.

A sütik használata során az adatokat az alábbi szolgáltatók felé továbbítjuk:

 • Google Ireland Limited (regisztrációs szám: 368047), székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a személyes adatok védelmével kapcsolatos leírás elérhető itt: https://policies.google.com
 • Facebook Ireland Limited, székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írosrszág; a személyes adatok védelmével kapcsolatos leírás elérhető itt: https://www.facebook.com/about/privacy

Azok a szolgáltatók, amelyek eszközein személyes adatok kerülnek tárolásra:

 • Google – felhőalapú (cloud) szolgáltatások
 • Mailchimp - csoportos e-mailküldés szolgáltatások
 • Race Result - versenyzők és eredmények nyilvántartása
   
  • Az Adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatók kiválasztásakor ügyelt a szakmai, műszaki, szervezeti és személyügyi alkalmasságukra, valamint arra, hogy képesek garantálni a kezelt személyes adatok biztonságát.
  • Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a személyes adatokat a jelen tájékoztatás IX.fejezetében felsorolt Szolgáltatókon kívül más adatkezelőnek nem továbbítja.
  • Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy azokat a személyes adatokat gyűjti, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a jelzett cél teljesüléséhez, és csak azzal a céllal összhangban dolgozza fel azokat, amely céllal az adatgyűjtés történt.
  • Az Adatkezelőt a feldolgozott személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.  A titoktartási kötelezettség a személyes adatok feldolgozását követően is fennáll.

X. Személyes adatok alapelvei

Alapelvek: a természetes személyek személyes adatainak kezelése és ezen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Unió 2016./679. sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének 13.cikke  (a továbbiakban “Rendelet”) és a SZK 2018/18 sz.törvénye a személyes adatok védelméről (a továbbiakban “Törvény”).

Azon érintett személyeket, amelyek személyes adatait az információs rendszereinkben feldolgozzuk, az alábbi jogok illetik meg, és konkrét cél érdekében írásbeli vagy elektronikus formában van lehetőségük élni velük:

 • Hozzáférés joga - Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: mégpedig az adatkezelés célja és időtartama, az érintettek személyes adatok kategóriái, a címzettek köre, automatizált adatkezelés menete, esetleg az ilyen adatkezelés következményei. Adatkezelőként jogunkban áll minden olyan ésszerű intézkedés megvalósítása, amely a hozzáférést igénylő érintett azonosítását szolgálja, főként az online szolgáltatásokkal és azonosítókkal kapcsolatban (a Rendelet preambulumának (63) (64) bekezdése és 15. cikke).
 • A helyesbítéshez való jog - hibás adat javítására és személyes adatok kiegészítésére (Rendelet preambulumának (65) bekezdése és 16.cikke)
 • A törléshez való jog - “elfeledtetéshez” való jog - A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték és kezelték; a hozzáférés visszavonásakor, jogellenes kezelés esetén; és ez a Rendelet preambulumának (65)(66) bekezdésében és 17. cikkében meghatározott feltételek teljesülésével történt.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog - Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát ill. a Rendelet 18. cikkében felsoroltak esetén, és ezt a meghatározott személyes adatok másik adatkezelőhöz történő ideiglenes átmentésével, elérés korlátozásával vagy ideiglenesen a kezelés törlésével teszi meg (a Rendelet preambulumának (67) bekezdése és 18. cikke).
 • Az adathordozhatósághoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, hozzájárulása által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban egy másik adatkezelőnek továbbítsa - ha ez technikailag megvalósítható -, és a Rendelet 20. cikkének meghatározott feltételei teljesülnek, amennyiben az adatkezelés automatizált eszközökkel történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. (a Rendelet preambulumának (68) bekezdése és 20. cikke)
 • Panasz benyújtásának joga - Bármely egyéb jogorvoslati lehetőség alkalmazása nélkül, az érintettnek jogában áll a Rendelet 77. cikke alapján panaszt benyújtania Szlovákia Adatvédelmi Hatóságához, amennyiben úgy véli, hogy az őt érintő személyes adatok kezelése ellentétes a Rendelettel vagy a Törvénnyel.
 • Tiltakozáshoz való jog - Az érintett jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Kivételt képez, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják - amelyet adatkezelőként vagy harmadik fél végez (a közhatalmi szervek által végzett adatkezelésen kívül) - amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdeke, jogai és szabadságjogaival szemben (a Rendelet 21. cikke).

A Bódva Egyesület az információs rendszer adatkezelőjeként megtett minden személyügyi, szervezeti és műszaki intézkedést, amely az Ön személyes adatainak maximális védelmének érdekében a jogosulatlan hozzáférés, elvesztés stb. kockázatát  legnagyobb mértékben lecsökkenti. A Rendelet 34.cikke általi kötelezettségünk alapján kijelentjük, hogy amennyiben olyan helyzet adódik, hogy adatkezelőként a személyes adatainak védelmét megszegjük, ezt azonnal jelezzük Önnek.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés, beleértve a Rendelet és a Törvény által érvényesíthető jogok esetén, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba:
E-mail: info@bodvakupa.sk

A személyes adatok kezelésének ezen feltételeire vonatkozó módosítás jogát fenntartjuk, annak érdekében, hogy mindig az érvényes jogszabályoknak megfeleljenek, vagy ha az általunk kínált szolgáltatások változnak. A személyes adatok kezelésének új feltételei akkor lépnek érvénybe, amikor legközelebb a weboldalunkra látogat.

Frissítve: 2023.03.28.